گروه مشاوره کسب و کار سرنا

گروه مشاوره کسب و کار سرنا

شماره دبیرخانه
۸۸۷۳۳۹۴۴
تعداد کل رویدادها
۱
دنبال کنندگان
۱

درباره گروه مشاوره کسب و کار سرنا

در این کارگاه سبک زندگی، اهمیت توازن بین کار و زندگی فردی را برای شما بیان خواهیم کرد..