گروه مشاوره کسب و کار سرنا

رویداد‌های گروه مشاوره کسب و کار سرنا
ارتباط با گروه مشاوره کسب و کار سرنا
درباره گروه مشاوره کسب و کار سرنا

در این کارگاه سبک زندگی، اهمیت توازن بین کار و زندگی فردی را برای شما بیان خواهیم کرد..