گروه مطالعات نظام پیمانکاری

گروه مطالعات نظام پیمانکاری

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶
ارتباط با گروه مطالعات نظام پیمانکاری
شماره برگزارکننده
۶۶۵۱۰۹۲۲ ، ۶۶۵۲۱۵۳۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام