گروه معماری کامپیوتر دانشگاه اصفهان

گروه معماری کامپیوتر دانشگاه اصفهان

رویداد‌ها۳۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷۸
ارتباط با گروه معماری کامپیوتر دانشگاه اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۳۱-۳۷۹۳۵۶۲۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی