گروه کاربران اوراکل ایران

رویداد‌های گروه کاربران اوراکل ایران
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با گروه کاربران اوراکل ایران
درباره گروه کاربران اوراکل ایران

گروه کاربران اوراکل ایران یک سازمان بدون هدف انتفاع است که برای اهداف پشتیبانی و آموزش کاربران اوراکل تشکیل می‌شود. افراد داوطلب گروه عموماً به صورت فیزیکی دور هم جمع می‌شوند و با هم تعامل دارند.