گروه کاربران گنو لینوکس گیلان

گروه کاربران گنو لینوکس گیلان

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳
ارتباط با گروه کاربران گنو لینوکس گیلان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره گروه کاربران گنو لینوکس گیلان

از سر گیری جلسات کاربران گنو/لینوکس استان گیلان