گروه گردش علمی کاسپیران

ارتباط با گروه گردش علمی کاسپیران
درباره گروه گردش علمی کاسپیران

گردش علمی برنامه ای است که با هدف افزایش دانش و انتقال تجربه برای مدیران ، کارآفرینان و دانشجویان در زمینه مدیریت و ایجاد کسب و کار با حمایت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران شکل گرفته است ، این برنامه در تلاش است برنامه های علمی و آموزشی را از فضای یکنواخت و خسته کننده همایش های مرسوم خارج کرده و محیطی برای پویایی ذهن و شکل گیری ایده های نو برای شرکت کنندگانش فراهم آورد. در برنامه های اجرا شده توسط گروه گردش علمی شاهد شکل گیری محیطی شاد و دوستانه در طبیعت به دور از دغدغه های روزانه برای تبادل نظر و استفاده از تجارب اساتید و دیگران در خلق ایده های نو و یا گسترش و رفع مشکلات  کسب و کارها بودیم.