گـروه آمـوزشـی آدمــد

گـروه آمـوزشـی آدمــد

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶
ارتباط با گـروه آمـوزشـی آدمــد
شماره برگزارکننده
۰۹۰۵۰۹۰۵۰۰۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره گـروه آمـوزشـی آدمــد

? گروه آموزشي آد مد ✔️برگزار كننده همايشهاي كارگاه هاي تخصصي #مهندسي #پزشكي?⚙️? ✔️كارگاه هاي آدمد در محيط كلينيكي و بيمارستاني به صورت #نيمه #خصوصي برگزار ميشود. ?? ✔️ به تمامي شركت كنندگان #پكيج آدمد (شامل مطالب مهم بيان شده توسط اساتيد و همچنين بروشور مرتبط و مفيد مركز درماني كه در آن آموزش صورت گرفته) تقديم ميشود. ??? ✔️همچنين بعد اتمام دوره به دانشجويان #مدرك معتبر با مهر و امضاي مركز درماني و گروه آموزشي آدمد داده ميشود ??? ✔️قابل به ذكر است از دانشجويان فعال و علاقمنده در طي دوره ي آموزشي با نظر مديريت آدمد ، مركز درماني و يا شركت مرتبط #دعوت به #همكاري به عمل خواهد آمد. ?? ? پشتیبانی: @admed_admin ? كانال تلگرام: @admed_group