گیومه ؛ شتابدهنده رویداد ، آموزش و مهارت

گیومه ؛ شتابدهنده رویداد ، آموزش و مهارت

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۹
ارتباط با گیومه ؛ شتابدهنده رویداد ، آموزش و مهارت
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۴۸۰۷۵۱۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره گیومه ؛ شتابدهنده رویداد ، آموزش و مهارت

این دوره توسط گیومه که شتابدهنده رویداد ، آموزش  و مهارت است در 6  دوره مجزا برگزار می گردد