یاسمن محمدحسینی

یاسمن محمدحسینی

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۹
ارتباط با یاسمن محمدحسینی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۳۰۸۱۷۰۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره یاسمن محمدحسینی

مدرس بهبود فردی و کارآفرینی