اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا)، انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور تهران جنوب

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا)، انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور تهران جنوب

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا)، انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور تهران جنوب
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام