مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۵
ارتباط با مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۶۱۱۵۰۰۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام