مرکز رویش و توانمندی کوشا با همکاری خانه صلح ایران( نزاجا)

مرکز رویش و توانمندی کوشا با همکاری خانه صلح ایران( نزاجا)

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با مرکز رویش و توانمندی کوشا با همکاری خانه صلح ایران( نزاجا)
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۹۰۷۲۰۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز رویش و توانمندی کوشا با همکاری خانه صلح ایران( نزاجا)

همایش فوق با محوریت توانمندسازی در سه حوزه ( فردی ، سازمانی و رسانه های دیجیتال و فناوری می باشد)