صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با همکاری سازمان فضایی ایران

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با همکاری سازمان فضایی ایران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۵۴
ارتباط با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با همکاری سازمان فضایی ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با همکاری سازمان فضایی ایران

کارگزار: شرکت کاریزاعتماد