کمیسیون نرم افزار، کسب و کار و فناوری های نوین سازمان نظام صنفی رایانه ای فارس با همکاری مجمع برنامه نویسان شیراز

کمیسیون نرم افزار، کسب و کار و فناوری های نوین سازمان نظام صنفی رایانه ای فارس با همکاری مجمع برنامه نویسان شیراز

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۰
ارتباط با کمیسیون نرم افزار، کسب و کار و فناوری های نوین سازمان نظام صنفی رایانه ای فارس با همکاری مجمع برنامه نویسان شیراز
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام