آکادمی کسب و کار دانا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی

آکادمی کسب و کار دانا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی

رویداد‌ها۱۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۰
ارتباط با آکادمی کسب و کار دانا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۷۹۸۴۱۲۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام