انجمن علمی ایده های نوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

انجمن علمی ایده های نوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با انجمن علمی ایده های نوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۹۶۷۰۳۲۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی