مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی (آما) و پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB)

مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی (آما) و پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB)

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳
ارتباط با مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی (آما) و پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام