مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی (آما) و پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB)

مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی (آما) و پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB)

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۹
ارتباط با مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی (آما) و پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام