مینا بن راضی ( دوره دکتری روانشناسی)- عاطفه نجفی زاده ( دوره دکتری روانشناسی)

رویداد‌های مینا بن راضی ( دوره دکتری روانشناسی)- عاطفه نجفی زاده ( دوره دکتری روانشناسی)
ارتباط با مینا بن راضی ( دوره دکتری روانشناسی)- عاطفه نجفی زاده ( دوره دکتری روانشناسی)
درباره مینا بن راضی ( دوره دکتری روانشناسی)- عاطفه نجفی زاده ( دوره دکتری روانشناسی)

Mina Razi:
درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش که با عنوان ACT (اَکت) شناخته می‌شود نوعی رفتاردرمانی مبتنی بر توجه آگاهی (mindfulness) است که قواعد بنیادین بخش اعظم روانشناسی غرب را به چالش کشیده. ACT اولین و معروف‌ترین رفتاردرمانی موج سومی است و در این درمان التقاطی از استعاره، جمله‌های متناقض نما و مهارت‌های توجه آگاهی و طیف گسترده‌ای از تمرین‌های تجربه گرایانه و مداخلات رفتاری هدایت‌شده توسط ارزش‌ها به‌کاربرده می‌شود.

اثربخشی ACT در طیف گسترده‌ای از وضعیت‌های بالینی نظیر افسردگی، اختلال وسواس فکری-عملی، استرس محیط شغلی، استرس سرطان در مراحل پایانی، اضطراب، اختلال استرس پس از سانحه، کم‌اشتهایی روانی، درد مزمن، وابستگی به هروئین و حتی اسکیزوفرنی تایید شده است.
آگاهی نسبت به مبانی نظری و عملی ( مقدماتی و پیشرفته) به شما کمک خواهد کرد:
در درمان با الگوی اکت روان تر، راحت تر، ماهر تر و انعطاف پذیر تر شوید.
دامنه وسیعی از اختلالات DSM را مفهوم سازی کنید، مثل: افسردگی، اختلالات اضطرابی، وسواس،  اعتیاد ها، مشکلات بین فردی و...
سریعا مشکل هر مراجعی- بالینی یا غیر بالینی- را بر اساس الگوی اکت مفهوم سازی کنید.
در جلسه درمان گیر نکنید.
نگذارید مراجعانتان  در روند درمان دچار استیصال شوند.
در تصریح ارزش ها مهارت یابید.
بر مراجعین مقاوم به درمان فایق شوید.
مراجعین بی انگیزه را انگیزه دهید.
و....
در این کارگاه همچنین:
با استعاره های جدید آشنا خواهید شد.
و خود کارآمدی تان را در درمان اکت افزایش خواهید داد.

با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا