معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و نخستین مرجع تخصصی اینفوگرافیک فارسی

معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و نخستین مرجع تخصصی اینفوگرافیک فارسی

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۰
ارتباط با معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و نخستین مرجع تخصصی اینفوگرافیک فارسی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام