آزمایشگاه زیست شناسی سامانه گرای محاسباتی انستیتو پاستور ایران

آزمایشگاه زیست شناسی سامانه گرای محاسباتی انستیتو پاستور ایران

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۱
ارتباط با آزمایشگاه زیست شناسی سامانه گرای محاسباتی انستیتو پاستور ایران
شماره برگزارکننده
۶۴۱۱۲۵۱۹ (۰۲۱)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی