میترا فتحی اولین مربی رسمی و بین المللی هوش هیجانی و اجتماعی در ایران

میترا فتحی اولین مربی رسمی و بین المللی هوش هیجانی و اجتماعی در ایران

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با میترا فتحی اولین مربی رسمی و بین المللی هوش هیجانی و اجتماعی در ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره میترا فتحی اولین مربی رسمی و بین المللی هوش هیجانی و اجتماعی در ایران

اولین مربی رسمی و بین المللی هوش هیجانی و اجتماعی در ایران
بیش از ده سال سابقه پژوهش و فعالیت در حوزه خودشناسی و مربیگری
کارشناس هوش هیجانی در رادیو اقتصاد


ادرس وب سایت:
MitraFathi.com