انجمن‌های علمی دانشگاه‌های صنعتی شریف و خواجه نصیرالدین طوسی

انجمن‌های علمی دانشگاه‌های صنعتی شریف و خواجه نصیرالدین طوسی

رویداد‌ها۱۰
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۲
ارتباط با انجمن‌های علمی دانشگاه‌های صنعتی شریف و خواجه نصیرالدین طوسی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۲۹۰۶۶۶۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی