معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۲
ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۸۸۳۳۵۱۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

با همکاری تشکل های دانشجویی دانشکده کارآفرینی