معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي دانش بنيان دانشگاه آزاد تبريز (ساختمان اداري مجتمع شماره1-طبقه سوم - دفتر آموزش هاي كوتاه مدت)

معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي دانش بنيان دانشگاه آزاد تبريز (ساختمان اداري مجتمع شماره1-طبقه سوم - دفتر آموزش هاي كوتاه مدت)

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي دانش بنيان دانشگاه آزاد تبريز (ساختمان اداري مجتمع شماره1-طبقه سوم - دفتر آموزش هاي كوتاه مدت)
شماره برگزارکننده
۰۴۱-۳۱۹۶۶۴۶۶ - ۰۹۱۴۴۱۸۱۰۷۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي دانش بنيان دانشگاه آزاد تبريز (ساختمان اداري مجتمع شماره1-طبقه سوم - دفتر آموزش هاي كوتاه مدت)

مدرس : ابوالفضل بادامچي ( ab.badamchi@Gmail.com )

دانشجوي دكتري (PHD) بازاريابي

مشاور و مدرس بازاريابي