3DFAST

ارتباط با 3DFAST
درباره 3DFAST

استارت آپ شتابدهنده ی Trigup در حوزه چاپ سه بعدی در اولین رویداد خود به اکران این فیلم مستند می پردازد.