مجله نجوم

رویداد‌های مجله نجوم
ارتباط با مجله نجوم
درباره مجله نجوم

مجله نجوم، نخستین ماهنامه اخترشناسی در خاورمیانه است که از مهر 1370 بطور پیوسته منتشر می‌شود.