آموزشگاه ارتباط گستر نوین

ارتباط با آموزشگاه ارتباط گستر نوین
درباره آموزشگاه ارتباط گستر نوین

آموزشگاه ارتباط گستر اولین مجری آموزش شبکه در کشور که تحولی در آموزش ایجاد نموده و تغیر در نحوه آموزش را ایجاد نموده و تفاوت عمده این آموزشگاه با دیگر آموزشگاه ها در این است که در ابتدا دانشجو با تجهیزات واقعی و فیزیکی آشنا می شود و همچنین تمام کلاس ها به صورت سناریو بیس بوده و خود دانشجو سناریوی استاندارد را بر روی تجهیزات پیاده سازی می نمایید شایان ذکر است که هر دانشجو با رک اختصاصی خود کار خواهد نمود و همچنین بعد از زمان آموزش به صورت ریموت امکان استفاده از رک آموزشی خود را خواهد داشت.