آذر دوست محمدي

آذر دوست محمدي

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲
ارتباط با آذر دوست محمدي
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۱۲۴۳۰۸۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آذر دوست محمدي

روانشناس باليني

دانش آموخته مهارتهاي زندگي از دانشگاه تهران

دراي مدرك مهارتهاي Nlp

روانشناس ،مدرس ،نويسنده و مدير سايت 

azarmohamadi.com