آستان حضرت عبدالعظیم (ع)

ارتباط با آستان حضرت عبدالعظیم (ع)
درباره آستان حضرت عبدالعظیم (ع)

آدرس دبیرخانه : تهران ، شهرری ، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ، کتابخانه مرکزی ، دبیرخانه دائمی همایش راز انتخاب