انجمن علمی بازی های رایانه ای دانشگاه صنعتی بیرجند

انجمن علمی بازی های رایانه ای دانشگاه صنعتی بیرجند

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵
ارتباط با انجمن علمی بازی های رایانه ای دانشگاه صنعتی بیرجند
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۶۴۴۲۰۴۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی بازی های رایانه ای دانشگاه صنعتی بیرجند

انجمن علمی بازی های رایانه ای دانشگاه صنعتی بیرجند Association of Computer Games Birjand University Of Technology