انجمن علمی دانشجویی دانشکده اقتصاد  دانشگاه خوارزمی تهران

انجمن علمی دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۸
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۷۱۱۹۱۶۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران

انجمن علمی دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران