انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶۱
ارتباط با انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره برگزارکننده
۰۲۱۷۷۲۴۰۶۶۲ - ۰۹۱۲۴۲۵۰۸۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

علم و صنعتی عزیز،
علم و صنعت همیشه خانه توست
به امید دیدار