انجمن علمی علوم مهندسی دانشگاه تهران

انجمن علمی علوم مهندسی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۶۸
ارتباط با انجمن علمی علوم مهندسی دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
+۹۸۹۳۰۰۴۵۵۲۵۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی علوم مهندسی دانشگاه تهران

انجمن علمی علوم مهندسی دانشکده فنی دانشگاه تهران