آکادمی آرام

آکادمی آرام

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با آکادمی آرام
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۱۶۱۵۶۱۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آکادمی آرام

مجری دوره های آموزشی مدیریت و توسعه مهارت های فردی و سازمانی با همکاری اساتید بین المللی مورد تایید آلاینس