انجمن علمی دانشجویی نرم‌افزار دانشگاه شهید مدنی

انجمن علمی دانشجویی نرم‌افزار دانشگاه شهید مدنی

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی نرم‌افزار دانشگاه شهید مدنی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۴۰۰۹۶۶۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن علمی دانشجویی نرم‌افزار دانشگاه شهید مدنی

انجمن علمی دانشجویی نرم‌افزار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان