باغ فیروزه

باغ فیروزه

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با باغ فیروزه
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۳۰۸۸۹۹۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره باغ فیروزه

باغ گیاهشناسی دارویی فیروزه
آموزش، تولید و عرضه مستقیم گیاهان معطر دارویی، مشاوره و مشارکت در ایجاد مزارع دارویی و کشت های تخصصی و سفارشی، بدون کود و سموم شیمیایی