بلوط

ارتباط با بلوط
درباره بلوط

گروه بلوط متشکل از دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌باشند که با هدف توانمندسازی دانشجویان و تازه فارغ التحصیلان اقدام به برگزاری ورکشاپ‌های تخصصی در خصوص مهارت‌های کاربردی و مورد نیاز صنعت می‌کنند.