بلوط آکادمی

ارتباط با بلوط آکادمی
درباره بلوط آکادمی

متشکل از دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف توانمندسازی بدنه‌ی دانشجویی اقدام به برگزاری ورکشاپ‌های تخصصی در خصوص مهارت‌های روز و فناورانه نموده‌اند.