Bayeneh Sadr

Bayeneh Sadr

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با Bayeneh Sadr
شماره برگزارکننده
۰۹۱۶۱۱۱۲۹۶۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره Bayeneh Sadr

با این وبینار می توانید نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات پیرامون کسب و کار خود را بشناسید. همچنین می توانید به عنوان یک دانشجو و یا پژوهشگر حوزه گردشگری، استفاده از مدل بسیار مفید و پرکاربرد SWOT را بیاموزید.