مسیر رخداد آبی

مسیر رخداد آبی

رویداد‌ها۲۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱۵
ارتباط با مسیر رخداد آبی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۴۷۴۷۲۷۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مسیر رخداد آبی

“مسیــر رخـداد آبــی” را با ماموریت برگزاری 100 رویداد 
تا سال 1400 در قالب : کمـپ ها و کارگاه هاي تخصصـــی نمایشگاه  و فستیــوال های علمی و هنری از سال 92 راه اندازی شده است