Bontech | هلدینگ بنتک

Bontech | هلدینگ بنتک

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۹
ارتباط با Bontech | هلدینگ بنتک
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۴۰۶۳۳۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره Bontech | هلدینگ بنتک

هلدینگ بنتک از طریق بنتاک که گفتمانی است بر پایه نوآوری، فناوری و خلاقیت، قصد دارد سطح دانش و مهارت افراد فعال در اکوسیستم کارآفرینی و فناوری‌های پیشرفته را ارتقا دهد. در این رویدادها به بحث در مورد فناوری، نوآوری، ترندهای ایران و جهان و چالش‌های استراتژی، منابع انسانی و رهبری در کسب‌وکارهای نوپا حوزه فناوری‌های پیشرفته می‌پردازیم. این رویداد سخنرانان مختلفی دارد که با دقت انتخاب می‌شوند. سخنرانانی با دانش، تخصص و تجربه بالا که به خوبی مفاهیم را انتقال می‌دهند.