گروه مطالعات سرمایه گذاریهای صنعتی (COMFAR.org)

گروه مطالعات سرمایه گذاریهای صنعتی (COMFAR.org)

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱
ارتباط با گروه مطالعات سرمایه گذاریهای صنعتی (COMFAR.org)
وبسایت
http://comfar.org/
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۲۸۴۲۱۶۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره گروه مطالعات سرمایه گذاریهای صنعتی (COMFAR.org)

گروه مطالعات سرمایه گذاری های صنعتی

COMFAR.org