گروه آموزشی کنسرسیوم پارس آوات بی ام ای

رویداد‌های گروه آموزشی کنسرسیوم پارس آوات بی ام ای
ارتباط با گروه آموزشی کنسرسیوم پارس آوات بی ام ای
درباره گروه آموزشی کنسرسیوم پارس آوات بی ام ای

شرکت توسعه طرح و پردازش پـارس آوات  و  شرکت بـی ام ای

که در زمینه آموزش های تخصصی در حوزه مهندسی پزشکی و بخصوص تجهیزات پزشکی فعال می باشند اقدام به تشکیل اولین کنسرسیوم آموزشی-تجاری مهندسی پزشکی در ایران نمودند؛ تا بدینوسیله در راستای نامگذاری سال جاری با عنوان " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " و نیز فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، همچنین سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نسبت به آموزش و تربیت نیروی متخصص مولد بومی که لازمه و نیاز فضای کسب و کار در حوزه مهندسی پزشکی می باشد اقدام نموده و لیکن با بهره گیری از تجارب و پتانسیل های تجاری خود، زمینه آغاز فعالیت و اشتغال را برای دانش آموختگان برتر و علاقمند به همکاری فراهم آورد.