انجمن علمی-دانشجویی علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

انجمن علمی-دانشجویی علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۰
ارتباط با انجمن علمی-دانشجویی علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
وبسایت
http://cssbu.ir
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۲۴۷۰۵۱۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی-دانشجویی علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

صفحه‌ی اختصاصی رویدادهای انجمن علمی-دانشجویی علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی در "ایوند"