امیر صفری فروشانی

امیر صفری فروشانی

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۴
ارتباط با امیر صفری فروشانی
شماره برگزارکننده
press@ddn.ir
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره امیر صفری فروشانی

کارشناس حوزه امنیت سایبری - تحلیلگر سیاستهای شرکتهای امنیتی