شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان

شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان

رویداد‌ها۲۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۴۸
ارتباط با شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۵۵۱۰۳۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان

کمیته رویدادهای کارآفرینی