انجمن علمی برق دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن علمی برق دانشگاه صنعتی اصفهان

رویداد‌ها۵۰
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۰۱
چهارشنبه ۱۶ بهمن

دوره آموزشی متلب

 • خمینی شهر
 • از ۶۹,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن علمی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
یک‌شنبه ۲۴ آذر

رباتیک

 • خمینی شهر
 • از ۷۲,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن علمی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
دوشنبه ۱۱ آذر

IOT

 • خمینی شهر
 • از ۷۳,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن علمی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
چهارشنبه ۲۴ مهر

دوره zynq پیشرفته

 • خمینی شهر
 • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن علمی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
پنج‌شنبه ۱۷ مرداد

دورهZynq

 • اصفهان
 • از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن علمی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
پنج‌شنبه ۱۷ مرداد

دوره Arduino

 • اصفهان
 • از ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن علمی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
چهارشنبه ۱۶ مرداد

دوره deep learning

 • اصفهان
 • از ۷۵,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن علمی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
دوشنبه ۷ مرداد

دوره AVR

 • اصفهان
 • از ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن علمی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
ارتباط با انجمن علمی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی