مرکز ایده پروری و نوآوری پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه تهران

مرکز ایده پروری و نوآوری پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه تهران

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸
ارتباط با مرکز ایده پروری و نوآوری پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۳۳۰۰۶۹-۹۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز ایده پروری و نوآوری پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه تهران

مرکز ایده‌پروری و نوآوری پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران