انجمن علمی کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی

انجمن علمی کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۴
ارتباط با انجمن علمی کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۰۵۸۴۹۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام