انجمن علمی دانشجویان برق

رویداد‌های انجمن علمی دانشجویان برق
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با انجمن علمی دانشجویان برق
درباره انجمن علمی دانشجویان برق

انجمن علمی دانشجویی به عنوان نهادیست که امکان فعالیت علمی جمعی دانشجویان علاقمند و داوطلب مشارکت در این فعالیت ها را در زمینه های گوناگون علمی در کنار اساتید فراهم می سازد و همچنین نهادی است که عهده دار پویایی و شکوفایی استعدادها و پدید آورنده و تقویت کننده روحیه پویایی علمی و در نهایت توسعه علم که همان رسالت دانشگاه می باشد.