مرکز نوآوری و فناوری فناپ

مرکز نوآوری و فناوری فناپ

رویداد‌ها۱۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۷۳
ارتباط با مرکز نوآوری و فناوری فناپ
شماره برگزارکننده
۰۲۱۴۲۶۳۸۱۳۷ - ۰۲۱۴۲۶۳۸۱۳۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی